Exkluzivní jednání k akvizici skupiny CHRYSO fondem Cinven

2017/03/24

24. března 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA
Po dvou a půl letech v pozici majoritního akcionáře CHRYSO vstoupila LBO France dne 24. března 2017 do exkluzivních jednání k postoupení CHRYSO mezinárodnímu vlastnickému fondu Cinven za nezveřejněnou částku.
Týmy „Industrie“ a „France“ Cinvenu identifikovaly CHRYSO jako atraktivní investici z důvodu:
• Její silné pozici na perspektivních tržních segmentech, jak v rozvinutých tak v rozvíjejících se zemích;
• Velmi zkušenému managementu vedeného Thierry Bernardem, prezidentem a předsedou představenstva, který asistoval značnému dlouhodobému růstu skupiny;
• Její dlouhodobé schopnosti získávat společnosti a úspěšně je integrovat, což bylo prokázáno realizací šesti akvizic během posledních dvou let, a existenci nových příležitostí ke konsolidaci, zejména v rozvíjejících se zemích;
• Obdivuhodné schopnosti inovace díky svým centrům R&D a blízkosti svých zákazníků;
• Silnému nárůstu výdajů do infrastruktury, zvýšené poptávce po bytech v rozvíjejících se zemích a oživení tohoto trhu v Evropě a v USA; a
• Atraktivním příležitostem geografického postupu na Středním Východě a v Jihovýchodní Asii.
U příležitosti transakce CHRYSO vyhlásil Xavier Geismar, partner Cinvenu:
„Identifikovali jsme CHRYSO jako obzvlášť silnou společnost působící na velmi atraktivním trhu chemie stavebních materiálů a pozorně jsme ji sledovali.
Dnes se Cinven těší z možnosti investovat do této společnosti, která těží ze skvělého managementu. Naše schopnost rychle reagovat k ochraně našich investic dokládá účinnost metody maticového řízení podle sektoru a podle geografické polohy, když na této investiční příležitosti pracovaly týmy „Francie“ a „Industrie“ v úzké spolupráci.“
Nicolas Paulmier, partner Cinvenu, pokračoval:
„Jsme velmi spokojeni z růstových perspektiv CHRYSO. Podnik je velmi dobře řízen a existují značné příležitosti k organickému růstu, ale i k akvizicím a rozvoji v nových geografických oblastech.
Cinven má k dispozici uznávané know-how v podpoře společností ze svého portfolia ve strategiích „buy and build“, v mezinárodním rozvoji jejich aktivit, zejména v Asii, a my se těšíme na začátek práce pro CHRYSO.“
Thierry Bernard, prezident a předseda představenstva CHRYSO, vyhlásil:
„CHRYSO má zvláště dobrou pozici a má k dispozici více růstových vektorů, zvláště celosvětový nárůst potřeby betonu v oblasti infrastruktury a bytové výstavby, neustále se zvyšující složitost a velikost stavebních projektů, které jsou doprovázeny rostoucími požadavky na vlastnosti stavebních materiálů, a stále větší pozornost ve věci udržitelného rozvoje.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Exkluzivní jednání k akvizici skupiny CHRYSO fondem Cinven
Majoritní akcionář CHRYSO, LBO France, vstoupil do exkluzivních jednání k postoupení CHRYSO mezinárodnímu vlastnickému fondu Cinven za nezveřejněnou částku. Tento projekt má umožnit skupině CHRYSO podpořit její ambiciózní strategii k vedoucí pozici ve světě.