CHRYSO®Fuge E

Dodržování

CHRYSO®Fuge E je hydrofobní prostředek, který reaguje s volným vápnem v cementu.

Bezpečnostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout