CHRYSO®Pareflo 10

CHRYSO® Pareflo 10 je přísada do betonu s kombinovaným účinkem. Je určena k potlačení primárních i sekundárních výkvětů na betonových výrobcích a současně k účinné hydrofobizaci betonu. Bezpečnostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout