CHRYSO®Dem LX - ISY

CHRYSO®Dem LX - ISY je odformovací přípravek určený pro okamžité oddělení formy a čerstvého betonu.

Bezpečnostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout