CHRYSO®Dem NATURA B – IVE

CHRYSO®Dem NATURA B – IVE je odbedňovací přípravek na rostlinné bázi určený k oddělení formy a čerstvého betonu. Nepředstavuje riziko pro uživatele ani pro životní prostředí.
Technický list Stáhnout