CHRYSO®Dem Aqua 10 - DES

CHRYSO®Dem Aqua 10 - DES je odbedňovací přípravek ve formě vodní emulze, jehož povrchové napětí způsobuje perfektní smáčivost všech druhů forem.
Technický list Stáhnout
Bezpečnostní list Stáhnout