CHRYSO®Dem Aqua 10 - DES

CHRYSO®Dem Aqua 10 - DES je odbedňovací přípravek ve formě vodní emulze, jehož povrchové napětí způsobuje perfektní smáčivost všech druhů forem.

Bezpečnostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout