CHRYSO®Dem Bio 21 - DVE

CHRYSO®Dem Bio 21 - DVE je odbedňovací přípravek vytvořený převážně na bázi rostlinných surovin, je biologicky rozložitelný, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla a nepředstavuje riziko pro uživatele ani pro životní prostředí.

Technický list Stáhnout