CHRYSO®Dem Elio 2 - DSY

CHRYSO®Dem Elio 2 - DSY je odbedňovací přípravek vytvořený na smíšené bázi syntetických a rostlinných olejů. Je šetrný k životnímu prostředí, po odpaření rozpouštědla biologicky rozložitelný.

Bezpečnostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout