CHRYSO®Dem Bio 15 - DBV

CHRYSO®Dem Bio 15 - DBV je biologicky rozložitelný odbedňovací přípravek na bázi rostlinných surovin, neobsahuje aromatická rozpouštědla a nepředstavuje riziko pro uživatele ani pro životní prostředí. po odpaření rozpouštědla.
Technický list Stáhnout
Bezpečnostní list Stáhnout