CHRYSO®Dem Elio P50 - DPS

CHRYSO®Dem Elio P50 - DPS je odbedňovací přípravek na bázi čistě syntetických olejů vhodný pro kovové, plastové i dřevěné povrchy forem. Jeho aplikace umožňuje snadné odformování po zatvrdnutí betonu.

Bezpečnostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout