CHRYSO®Fluid Optima 185

Dodržování
Chryso®Fluid Optima 185 je superplastifikátor vytvořený na bázi polymerů polykarboxylátu a polyfosfonátu.
Technický list Stáhnout
Bezpečnostní list Stáhnout