CHRYSO®Fluid Optima 185

Dodržování

Chryso®Fluid Optima 185 je superplastifikátor vytvořený na bázi polymerů polykarboxylátu a polyfosfonátu.

Technický list Stáhnout