CHRYSO®Fluid CE 40 W

Dodržování

CHRYSO®Fluid CE 40 W je bezchloridový superplastifikátor na bázi polynaftalenu, který je dodáván ve formě vodného roztoku.

Technický list Stáhnout