CHRYSO®Fluid Premia 530

Dodržování

CHRYSO®Fluid Premia 530 je vysoce účinný superplastifikátor na bázi nově patentovaných polymerů systému Fill-Free®. Betonům s nízkým vodním součinitelem a vyšším obsahem jemných podílů, jako jsou např. samozhutnitelné betony (SCC), poskytuje CHRYSO®Fluid Premia 530 vysokou tekutost a pohyblivost, snižuje jejich lepivost a omezuje tixotropní chování.

Technický list Stáhnout