CHRYSO®Fluid Premia 150

Dodržování

CHRYSO®Fluid Premia 150 je superplastifikátor vytvořený na bázi modifikovaných polykarboxylátů s cílem výraznějšího snížení záměsové vody.

Technický list Stáhnout