CHRYSO®Dem Elio V5 - DBV

CHRYSO®Dem Elio V5 - DBV je odbedňovací přípravek vytvořený na bázi rostlinných olejů. Je biologicky rozložitelný, neobsahuje aromatická rozpouštědla a nepředstavuje riziko pro uživatele ani pro životní prostředí.