CHRYSO®Xel SN

Dodržování
CHRYSO®Xel SN je přísada na chloridové bázi vytvo-řená k urychlení tuhnutí betonů, určených k výrobě drobného betonového zboží.
Technický list Stáhnout
Bezpečnostní list Stáhnout