CHRYSO®Xel SN

Compliance
CHRYSO®Xel SN je přísada na chloridové bázi vytvo-řená k urychlení tuhnutí betonů, určených k výrobě drobného betonového zboží.
Technický list Download
Bezpečnostní list Download