CHRYSO®Xel SN

Dodržování

CHRYSO®Xel SN je přísada na chloridové bázi vytvo-řená k urychlení tuhnutí betonů, určených k výrobě drobného betonového zboží.

Technický list Stáhnout