CHRYSO®Dem Lys - IBV

CHRYSO®Dem Lys - IBV je odbedňovací přípravek na rostlinné bázi určený k okamžitému oddělení formy a čerstvého betonu.
Technický list Stáhnout