CHRYSO®Fluid Premia 336

Dodržování

CHRYSO®Fluid Premia 336 je superplastifikátor na bázi nejnovější generace polykarboxylátů s vysokým ztekucujícím účinkem a s vysokou schopností snižovat dávku vody v betonu bez negativního vlivu na lepivost směsi.

Technický list Stáhnout