Okamžité odbedňování

CHRYSO®Dem LX - ISY
CHRYSO®Dem LX - ISY je odformovací přípravek určený pro okamžité oddělení formy a čerstvého betonu. Bezpečnostní...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Dem NATURA B – IVE
CHRYSO®Dem NATURA B – IVE je odbedňovací přípravek na rostlinné bázi určený k oddělení formy a čerstvého betonu. Nepředstavuje riziko pro uživatele ani pro...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Dem Lys - IBV
CHRYSO®Dem Lys - IBV je odbedňovací přípravek na rostlinné bázi určený k okamžitému oddělení formy a čerstvého betonu.
Podrobnosti o výrobku