Urychlovače

CHRYSO®Xel SN
Dodržování
CHRYSO®Xel SN je přísada na chloridové bázi vytvo-řená k urychlení tuhnutí betonů, určených k výrobě drobného betonového zboží.
Podrobnosti o výrobku