Vytvrzování barvených betonů

CHRYSO®HD
CHRYSO® HD je přípravek pro ošetření povrchu betonů a malt. Bezpečnostní list žádejte na adrese info@chryso.cz
Podrobnosti o výrobku