Vysokohodnotný beton

Vysokohodnotné betony (UHPC) a vysokohodnotné vláknobetony (UHPFRC) vyžadují vysoké dávky cementu a přísad.
K dosažení jejich výjimečné trvanlivosti a pevnosti (130 – 250 MPa v tlaku a 20 – 50 MPa v tahu za ohybu) CHRYSO vyvinula řadu high-tech řešení, s cílem odpovědět na nejvyšší požadavky a garantovat:

  •  vysokou zpracovatelnost
  •  významnou odolnost vnějším vlivům
  •  estetickou kvalitu povrchů a jejich velmi jemnou texturu