Transportní beton

CHRYSO nabízí kompletní výrobní program inovativních řešení pro transport beton vyráběný ve stacionárních i mobilních betonárnách.
Řešení pomocí našich přísad zajistí požadované snížení dávky vody, při dosažení požadovaných pevností a udržení zpracovatelnosti betonové směsi.
CHRYSO se zároveň opírá o síť odborníků-technologů a o mezinárodní centrum výzkumu a vývoje, aby odpovědělo na specifické potřeby: zvýšení robustnosti betonů, optimalizace receptur z pohledu nákladů (výběr vstupních materiálů), rozšíření nabídky betonů o speciální betony,
Vedle technických vlastností je estetika betonů klíčovým faktorem úspěchu realizace.
Jako nadnárodní leader dekorativních řešení pro beton, CHRYSO spolupracuje ve výběru motivů, barev a povrchových úprav, které umožní zvýšit estetickou kvalitu a trvanlivost konstrukcí a staveb