Přísady pro zvláštní použití

CHRYSO®Aquabeton
CHRYSO® Aquabeton je prášková přísada pro betonování pod vodou. Bezpečnostní list žádejte na adrese...
Podrobnosti o výrobku
CHRYSO®Serenis
CHRYSO® Serenis snižuje smrštění betonů, malt a samo-nivelačních potěrů již od počáteční fáze tuhnutí a...
Podrobnosti o výrobku
Conseal Admix Liquid
Conseal Admix Liquid je kapalná přísada, jejíž složky reagují s látkami vznikajícími při hydrataci cementu a vytvářejí nerozpustné krystalické struktury...
Podrobnosti o výrobku