Ochrana čerstvého betonu

CHRYSO®Cure HPE
CHRYSO®Cure HPE je vodou ředitelný prostředek k ošetření povrchů, připravený k použití pro čerstvé betony, potěry a další povrchy na cementové bázi a pro...
Podrobnosti o výrobku