Ochrana čerstvého betonu

CHRYSO®Cure HPE
CHRYSO®Cure HPE je vodou ředitelný prostředek k ošetření povrchů, připravený k použití pro čerstvé betony, potěry a...
Podrobnosti o výrobku