Pozdější odbedňování

CHRYSO®Dem Elio V5 - DBV
CHRYSO®Dem Elio V5 - DBV je odbedňovací přípravek vytvořený na bázi rostlinných olejů. Je biologicky rozložitelný, neobsahuje aromatická rozpouštědla a...
Podrobnosti o výrobku