Stabilizátory malt

CHRYSO®Stab H 6
CHRYSO®Stab H6 je přípravek určený pro průmyslovou výrobu čerstvých cementových malt v betonárnách.
Podrobnosti o výrobku