Přísady pro zvláštní použití

CHRYSO®Aquabeton
CHRYSO® Aquabeton je prášková přísada pro betonování pod vodou. Bezpečnostní list žádejte na adrese...
Podrobnosti o výrobku