Samozhutnitelný beton (SCC)

Celosvětová zkušenost CHRYSO s aplikací samozhutnitelných betonů umožňuje dosáhnout požadované vlastnosti z pohledu tekutosti, udržení zpracovatelnosti, tixotropie a viskozity.
CHRYSO nabízí:

  •  Know-how v návrhu receptur SCC
  •  Znalost vstupních materiálů a jejich spolupůsobení (cement, kamenivo, příměsi, …)
  •  Technologie přísad na míru z inovovaných polymerů FILL-FREE®, která umožňuje přizpůsobit tixotropii SCC specifickým potřebám transportního betonu i  prefabrikace a zajistit tím výjimečné vlastnosti pro ukládání čerstvé betonové směsi
  •  Proškolení zákazníků prostřednictvím certifikovaného školícího centra CHRYSO®Pack Cursus obsahující speciální předmět výuky SCC.