Kultura řízenÍ lidských zdrojů

Jestliže se připojíte k CHRYSO Chemie s. r. o., stanete se součástí skupiny mající lidská měřítka, kde každý je zodpovědný za svoji bezpečnost stejně jako za bezpečnost ostatních. Každý z nás je zodpovědný za svoje činy a akce, přičemž se chová samostatně s cílem uspokojit požadavky svých obchodních partnerů.

Personální kultura v CHRYSO Chemie 

Je založena na lidských bytostech díky:
Naší řídící struktuře, která zaručuje úzký dialog.
Kvalitě naší vnitřní komunikace a sociálním vztahům.

Je závislá na pokroku a plnění ve  vztahu k:
Normám a cílům v individuální a kolektivní výkonnosti pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí a ekonomickou úspěšnost CHRYSO.
Udržení a rozvoj pracovních  míst.

Zajišťuje vzájemnou udržitelnost

 

 

Je založena a organizována na třech hlavních pilířích

Uvedení do funkce a odborné vedení
Každý zaměstnanec začínající v nové funkci je detailně  seznámen se svou zodpovědností a specifickým programem k jeho zapracování.To zajistí, aby každý zaměstnance dokonale porozuměl struktuře firmy a svému funkčnímu okolí, stejně jako postupné sledování jeho směřování k nezbytné autonomii a všestrannosti.

Strategické plánování síly - Strategic Workforce Planning (SWP)
V průběhu zaměstnání mají zaměstnanci k dispozici informace o své činnosti a profesi. Jednou za rok probírají se svým nadřízeným přání a požadavky na školení pro jejich další rozvoj kariéry.
To zaručuje každému zaměstnanci jistotu v zaměstnání a dává mu možnost profesního rozvoje v závislosti na vývoji činností v CHRYSO Group.

Kontrola a řízení výkonnosti
Každý zaměstnanec je zapojen do dosažení cílů skupiny prostřednictvím svých individuálních a kolektivních cílů, které jsou zhodnoceny nadřízeným. Dosažení individuálních cílů je součástí platového vývoje každého zaměstnance.