CHRYSO®Plast Alpha 189

Intenzifikátor hutn?ní CHRYSO®Plast Alpha 189 je vysoce ú?inná p?ísada nové generace ur?ená pro výrobu vibrolisovaných betonových výrobk? se zvýšenými požadavky na po?áte?ní pevnosti. 

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout