CHRYSO®Finisol Perle

CHRYSO®Finisol Perle je p?ípravek k ošet?ení povrchu ztvrdlého betonu. Dodává atraktivní zavlhlý vzhled, usnad?uje ?išt?ní, chrání p?ed p?sobením klimatu i p?ed rozvojem mikroorganism?. Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout