CHRYSO®Fibre Gunita 50

Dodržování

CHRYSO®Fibre Gunita 50 je syntetické vlákno vyráb?né ze sm?si surovin s vysokou mechanickou pevností.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout