CHRYSO®Fluid Optima 224

Dodržování

CHRYSO®Fluid Optima 224 je superplastifikátor nové generace na bázi modifikovaných polykarboxylát? obzvláš? vhodný pro transportní beton a beton pro velké inženýrské stavby.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout