CHRYSO®Fuge C

Dodržování

CHRYSO®Fuge C je hydrofobní prost?edek, který reaguje s volným vápnem v cementu.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout