CHRYSO®Plast V 90

Dodržování

CHRYSO®Plast V90 je p?ípravek ur?ený k výrob? tekutých nebo samozhutnitelných malt a beton?.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout