CHRYSO®Aquabeton

CHRYSO® Aquabeton je prášková p?ísada pro betonování pod vodou.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout