CHRYSO®Pareflo 10

CHRYSO® Pareflo 10 je p?ísada do betonu s kombinovaným ú?inkem. Je ur?ena k potla?ení primárních i sekundárních výkv?t? na betonových výrobcích a sou?asn? k ú?inné hydrofobizaci betonu. Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout