CHRYSO®Serenis

CHRYSO® Serenis snižuje smršt?ní beton?, malt a samo-nivela?ních pot?r? již od po?áte?ní fáze tuhnutí a z?stává ú?inná po dlouhou dobu zrání.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout