CHRYSO®Cure HPE

CHRYSO®Cure HPE je vodou ?editelný prost?edek k ošet?ení povrch?, p?ipravený k použití pro ?erstvé betony, pot?ry a další povrchy na cementové bázi a pro betony práv? doformované.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout