CHRYSO®Fuge SP

CHRYSO®Fuge SP je hydrofobní prost?edek k povrchové aplikaci na bázi oligomerních polysiloxan? zejména vhodný pro materiály z portlandských cement?.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout