CHRYSO®HD

CHRYSO® HD je p?ípravek pro ošet?ení povrchu beton? a malt.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout