CHRYSO®Dem LX - ISY

CHRYSO®Dem LX - ISY je odformovací p?ípravek ur?ený pro okamžité odd?lení formy a ?erstvého betonu.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout