CHRYSO®Dem Aqua 10 - DES

CHRYSO®Dem Aqua 10 - DES je odbed?ovací p?ípravek ve form? vodní emulze, jehož povrchové nap?tí zp?sobuje perfektní smá?ivost všech druh? forem.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout