CHRYSO®Dem Ekla 20 - DEV

CHRYSO®Dem Ekla 20 - DEV je odbed?ovací prost?edek na bázi emulze rostlinných olej? ur?ený pro následné odbedn?ní.

Technický list Stáhnout