CHRYSO®Dem Elio P50 - DPS

CHRYSO®Dem Elio P50 - DPS je odbed?ovací p?ípravek na bázi ?ist? syntetických olej? vhodný pro kovové, plastové i d?ev?né povrchy forem. Jeho aplikace umož?uje snadné odformování po zatvrdnutí betonu.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout