CHRYSO®Fibre S 25, S 50

Dodržování

CHRYSO®Fibre S25, S40 a S50 je syntetické vlákno vyráb?né ze sm?si surovin s vysokou mechanickou pevností.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout