CHRYSO®Decap

CHRYSO® Decap je koncentrovaný kyselý p?ípravek, zp?sobující rozklad ztvrdlých beton?, malt a cementových kaší tím, že rozpouští pojivo t?chto materiál?. Lze je pak snadno odstranit pouhým opláchnutím vodou.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout