CHRYSO® Protec

CHRYSO® Protec je p?ípravek chránící kovové ?ásti za?ízení pro výrobu, transport a ukládání ?erstvého betonu.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout