CHRYSO®Fluid Optima 185

Dodržování

Chryso®Fluid Optima 185 je superplastifikátor vytvo?ený na bázi polymer? polykarboxylátu a polyfosfonátu.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout